ASBEST SANEREN BEDRIJFSPANDEN

Asbest saneren bedrijfspanden

Asbest is een schadelijke stof die veel voorkomt in oudere bedrijfspanden, met name in daken en gevels. Het inademen van asbestvezels kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, zoals asbestose en longkanker. Daarom is het belangrijk om asbest op een veilige en effectieve manier te verwijderen en te saneren uit bedrijfspanden.

Het proces van asbestsanering begint met een grondige inventarisatie van het pand. Hierbij wordt gekeken waar het asbest zich bevindt en in welke mate het aanwezig is. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld door erkende en gekwalificeerde asbestsaneringsbedrijven. Door het inschakelen van een gespecialiseerd bedrijf kan de asbestsanering veilig en efficiënt worden uitgevoerd, in het plan van aanpak staat beschreven hoe het asbest verwijderd zal worden en welke maatregelen er genomen moeten worden om de veiligheid te waarborgen. Tijdens de sanering wordt er gewerkt met beschermende kleding, ademhalingsbescherming en afzuiginstallaties om te voorkomen dat asbestvezels zich verspreiden.

BBA Restore werkt samen met erkende asbestsaneringsbedrijven uit de regio, na het saneren zullen wij van BBA Restore direct de gevels of daken voorzien van nieuwe gevel,- of dakbekleding zodat uw pand weer wind en waterdicht is, en klaar is voor een schone en asbestvrije toekomst.

Asbest projecten