SCHEIDINGSWANDEN

SCHEIDINGSWANDEN

Scheidingswanden zijn wanden die worden gebruikt om binnenruimtes in een gebouw van elkaar te scheiden. Met het gebruik van het sandwich panelen kunnen ruimte’s worden gecreëerd tot grote hoogte in een bedrijfspand.

De binnenwanden worden gebruikt om grote open ruimtes in een bedrijfspand op te delen in kleinere, meer bruikbare gebieden. Hierdoor kunnen verschillende afdelingen, kantoren, opslagruimtes en werkplekken worden gecreëerd maar ook om geluidsoverdracht tussen verschillende ruimtes te verminderen. Dit draagt bij aan een betere werkomgeving, waarin medewerkers minder last hebben van geluidshinder en zich beter kunnen concentreren.

In sommige gevallen kunnen de binnenwanden een rol spelen bij het creëren van veilige routes of compartimenten in geval van noodsituaties, zoals brand. Ze kunnen helpen om de verspreiding van rook en vuur te beperken. Maar ook kunnen de scheidingswanden worden gebruikt om verspreiding van verwarming, ventilatie en airconditioning te optimaliseren, waardoor energie-efficiëntie wordt bevorderd. Ze kunnen ook worden geplaatst om natuurlijk licht te verspreiden en te optimaliseren.

Scheidingswanden projecten